www.fossanmoen.no

Påmelding av gruppe til /
Registration of group for

Rideleir veke 30

Tilbake til oversikt / Back to overview

Det er 1 ledige plassar
There are 1 available spots

Meld på / Register
deltakarar / participants

Informasjon om arrangementet:
Information about the activity:


VELKOMMEN TIL RIDELEIR 2018

Arrangementet koster 4400.00 kroner.
The activity costs 4400.00 NOK.
1000.00 kroner per person må betalast innan 3 dagar etter påmelding.
Deposit of 1000.00 NOK must be paid within 3 days after registering.

Betalar's Namn / Name of payer
Adresse / Address
Post nummer / Postal code
Post stad / City
Hustelefon / House phone
Mobiltelefon / Cell phone
Epost / Email
Bekreft epost / Confirm email
Namn /
Name
Kjønn /
Sex
Fødselsår /
Birth year
Rideerfaring
Kommentar til påmelding
Vennligst oppgi matallergi, medisiner, spesielle forhold eller andre kommentarer

Comments to the registration
Please inform of any allergies, medications or other special needs