www.fossanmoen.no

Påmelding av gruppe til /
Registration of group for

Ridetur til Uburen 4 august - 4 h ride at the mountain of Uburen

Tilbake til oversikt / Back to overview

Det er 9 ledige plassar
There are 9 available spots

Meld på / Register
deltakarar / participants

Informasjon om arrangementet:
Information about the activity:


Ingen forkunnskap er nødvendig, men deltaker må være forberedt på utfordringer.Barn bør være i følge med voksne.

No previous knowledge is necessary but participants must be prepared for challenges.

Arrangementet koster 1100.00 kroner.
The activity costs 1100.00 NOK.

Betalar's Namn / Name of payer
Adresse / Address
Post nummer / Postal code
Post stad / City
Hustelefon / House phone
Mobiltelefon / Cell phone
Epost / Email
Bekreft epost / Confirm email
Namn /
Name
Kjønn /
Sex
Fødselsår /
Birth year
Kommentar til påmelding
Vennligst oppgi matallergi, medisiner, spesielle forhold eller andre kommentarer

Comments to the registration
Please inform of any allergies, medications or other special needs