Påmelding til / Registration for

Ridekurs for mannfolk

Tilbake til oversikt / Back to overview

Informasjon om arrangementet:
Information about the activity:


Innføringskurs, Teori og praksis over 5 kvelder + fjelltur. Kurspris inkluderer undervisning, lån av hest og hjelm, kaffe og ridetur.

Arrangementet koster 4000.00 kroner.
The activity costs 4000.00 NOK.

Depositum på 4000.00 kroner må betalast innan 7 dagar etter påmelding.
Deposit of 4000.00 NOK must be paid within 7 days after registering.

Namn / Name
Fødselsår / Birth year
Kjønn / Sex
Adresse / Address
Post nummer / Postal code
Post stad / City
Hustelefon / House phone
Mobiltelefon / Cell phone
Epost / Email
Bekreft epost / Confirm email
Namn på foresatt
(Dersom under 18 år)
Name of parent (if under 18)
Telefon til foresatt (Dersom under 18 år)
Phone to parent (if under 18)
Kommentar til påmelding
Vennligst oppgi matallergi, medisiner, spesielle forhold eller andre kommentarer

Comments to the registration
Please inform of any allergies, medications or other special needs