www.fossanmoen.no

Påmelding til / Registration for

Rideleir veke 30

Meir informasjon her

Tilbake til oversikt / Back to overview

Informasjon om arrangementet:
Information about the activity:


VELKOMMEN TIL RIDELEIR 2018

Arrangementet koster 4400.00 kroner.
The activity costs 4400.00 NOK.

Depositum på 1000.00 kroner må betalast innan 3 dagar etter påmelding.
Deposit of 1000.00 NOK must be paid within 3 days after registering.

Namn / Name
Fødselsår / Birth year
Kjønn / Sex
Adresse / Address
Post nummer / Postal code
Post stad / City
Hustelefon / House phone
Mobiltelefon / Cell phone
Epost / Email
Bekreft epost / Confirm email
Namn på foresatt
(Dersom under 18 år)
Name of parent (if under 18)
Telefon til foresatt (Dersom under 18 år)
Phone to parent (if under 18)
Rideerfaring
Har med egen hest
         Hesten sitt namn
         Hesten sitt kjønn
         Hesten sin alder
         Hesten sitt registreringsnummer
         Kommentar om hesten