www.fossanmoen.no

Påmelding til / Registration for

Ridetur til Uburen 7 august - 4 h ride at the mountain of Uburen

Informasjon om turen

Tilbake til oversikt / Back to overview

Informasjon om arrangementet:
Information about the activity:


Ingen forkunnskap er nødvendig, men deltaker må være forberedt på utfordringer.Barn bør være i følge med voksne.

No previous knowledge is necessary but participants must be prepared for challenges.

Arrangementet koster 1100.00 kroner.
The activity costs 1100.00 NOK.

Namn / Name
Fødselsår / Birth year
Adresse / Address
Post nummer / Postal code
Post stad / City
Hustelefon / House phone
Mobiltelefon / Cell phone
Epost / Email
Bekreft epost / Confirm email
Namn på foresatt
(Dersom under 18 år)
Name of parent (if under 18)
Telefon til foresatt (Dersom under 18 år)
Phone to parent (if under 18)