www.fossanmoen.no

Påmelding til / Registration for

Ridekurs for mannfolk

Tilbake til oversikt / Back to overview

Informasjon om arrangementet:
Information about the activity:


Innføringskurs, Teori og praksis over 5 kvelder + fjelltur. Kurspris inkluderer undervisning, lån av hest og hjelm, kaffe og ridetur.

Arrangementet koster 4000.00 kroner.
The activity costs 4000.00 NOK.

Depositum på 1000.00 kroner må betalast innan 3 dagar etter påmelding.
Deposit of 1000.00 NOK must be paid within 3 days after registering.

Namn / Name
Fødselsår / Birth year
Adresse / Address
Post nummer / Postal code
Post stad / City
Hustelefon / House phone
Mobiltelefon / Cell phone
Epost / Email
Bekreft epost / Confirm email
Namn på foresatt
(Dersom under 18 år)
Name of parent (if under 18)
Telefon til foresatt (Dersom under 18 år)
Phone to parent (if under 18)